Filosoferen met kinderen - Kritisch denken moet je creatief doen.


Kinderen zijn nieuwsgierig en van nature echte verbazers en verwonderaars.
Hun manier van denken is nog ongeremd en oorspronkelijk.
Door te filosoferen met kinderen prikkel je die natuurlijke nieuwsgierigheid.

Kunst en andere creatieve vondsten zijn hele goede denkprikkels om mee te filosoferen.
Kunst en filosofie hebben namelijk veel met elkaar gemeen.
Zowel de kunstenaar als de filosoof zetten je aan tot het stellen van vragen en laten je anders naar de werkelijkheid kijken.
Hierdoor leren ze kritisch en creatief te denken.
En het is goed voor hun sociaal-emotionele, taal-, morele- en cognitieve ontwikkeling.

Bij filosoferen gaat het er niet om 'wat' je denkt, maar wel 'hoe' je denkt.
Daardoor leren kinderen zichzelf en de wereld om hen heen op een heel andere manier kennen. En het leuke is, je hebt er geen feitenkennis voor nodig.
Foute antwoorden bestaan dan ook niet. Hoe heerlijk is dat?.

Door met kinderen na te denken over vragen als:
‘Wanneer ben je een goed mens?’ en ‘Heeft iedereen recht op een vriend?’,
geven ze bovendien zelf inhoud aan burgerschapsvorming.
Daarnaast ontwikkelen ze op hun eigen wijze de 21e-eeuwse vaardigheden.
Thema’s die momenteel erg actueel zijn in het onderwijs.

Wil je dat ook op jouw school kinderen gaan filosoferen?
Via een gastles, een filosofisch kunstproject? of een ander thema?


Neem dan contact met mij op. Er is veel mogelijk.
Of bel 06-48973889. Vivienne Janssen

----
NIEUWS
5 oktober 2015


FILOSOFEREN TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK
lees meer

2 oktober 2015


NIEUWSBRIEF RONDOM KINDERFILOSOFIE IS UIT
lees meer


27 augustus 2015

VOLGENDE WEEK GRATIS OPEN LESSEN FILOSOFEREN MET KINDEREN BIJ HET WILDE WESTEN
lees meer

18 juni 2015
FILOSOFIETSJE ON TOUR MET DE GRAND DEPART
lees meer


6 mei 2015

Elk kwartaal brengt het Centrum Kinderfilosofie Nederland een NIEUWSBRIEF uit. Hier vind je onder andere artikelen en berichten rondom KRITISCH DENKEN EN KINDERFILOSOFIE die ik verzamel uit de verschillende media.
4e kwartaal 2014
3e kwartaal 2014

1 maart 2015

In maart en april 6 weken filosoferen met leerlingen van de Berg en Boschschool(V.O.)
lees meer


WIJSGIERIG AAGJE IN HET STADSBLAD
lees hier het artikel


CURSUSSEN KINDERFILOSOFIE BIJ HET WILDE WESTEN
lees hier meer