Bij Wijsgierigaagje.nl vind je:
Creactieve denklessen en filosofische kunstprojecten (BIK) om mee te filosoferen met kinderen.

Bijvoorbeeld met
# Filosofietsje,
# Reis door de kunst in 6 vragen en
# Het Reizend vrAAGJE
Voor in de klas of buiten op locatie zoals festivals.

Hoezo filosoferen met kinderen?
Het platform ‘onderwijs 2032’ wil aandacht voor persoonsvorming in het onderwijs.
Filosofie en creativiteit zouden die persoonsvorming stimuleren.
Wijsgierig Aagje is een initiatief dat creativiteit met filosofie bij elkaar wil brengen.
Zodat kinderen kritisch en creatief leren denken én doen.

Kan iedereen dat?
Filosoferen kan iedereen, het is hooguit even wennen.
Bij filosoferen gaat het niet om 'wat' je denkt, wel 'hoe' je denkt.
En feitenkennis hoef je er niet voor te hebben, alleen je denkhoofd.
Foute antwoorden bestaan dan ook niet.

Hoe de (denk)wereld er van morgen uit ziet, begint bij hoe we vandaag denken en doen. Kinderen zijn de toekomstige, kritische denkers en beslissers.
Dat moeten we positief faciliteren.

Starten met creactief filosoferen?
Kijk dan eens rond op mijn website.
Je kunt ook een denkles, of een project boeken.

Samen een project (op maat) opzetten is natuurlijk ook mogelijk!

06-48973889 / info@wijsgierigaagje.nl

----