Leer kinderen filosoferen, dan worden ze mentaal weerbaar
Kinderen die filosoferen leren meer 'hoezo?' denken en goede vragen stellen. Ze leren denkkronkels op te sporen waardoor ze niet alles zomaar voor 'waar' aannemen. En zich minder snel laten leiden door aannames, 'derdehands' verhalen en meningen.
Maar dat het ook anders kan zitten. Daarom bedenk ik met Wijsgierigaagje.nl filosofieprojecten voor kinderen zodat ze kritisch en creatief leren denken en zelf ontdekken wat 'waar' is en wat niet. En vooral waarom.

Hoe kunnen kinderen leren filosoferen?
– Ik geef gastlessen voor in de klas en de bso.
– Geef workshops en lezingen aan ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers
– En werk als maker op festivals met filosofische projecten

Voor wie is filosofie geschikt?
Iedereen kan filosoferen. Voor kinderen vanaf 4 tot 88

Interesse?
Neem dan contact met mij op. Groet, Vivienne

KINDERFILOSOFIE OP LOCATIE


locatieprojecten

GASTLES & WORKSHOP KINDERFILOSOFIE


gastlessen

VIDEO: Filosoferen over NIETS op Zwarte Cross

VIDEO: KINDEREN FILOSOFEREN OVER DE WAARDE VAN GELD