Filosofische BIK-projecten

bik in de klas

Wat zijn BIK-projecten* en wat kan een BIK’er?

Kunstenaars en andere creatieven die de opleiding ‘Beroepskunstenaar in de Klas’ (BIK) hebben gevolgd, kunnen kinderen enthousiast maken voor allerlei kunstvormen en andere creatieve uitingen.
Een BIK’er is een professionele kunstenaar/creatief die, vaak samen met leerkrachten, culturele instellingen en andere kunstenaars, kunstprojecten uitvoert op bijvoorbeeld scholen en festivals.

Omdat ik de filosofie meer praktische en creatieve ‘handen en voeten’ wilde geven, heb ik het afgelopen jaar (2015/2016) de *BIK-opleiding gevolgd en afgerond.

Filosofische BIK-projecten

Tijdens de opleiding heb ik twee projecten ontwikkeld:
– Het hilarische kunstproject ‘Per ongelukken‘ gaat over problemen en oplossingen, met een filosofisch slot.
De school krijgt hier ineens een hele andere betekenis en kinderen gaan met andere ogen kijken naar hun klas, school en schoolplein. Ze lopen tegen problemen aan maar leren hiervoor creatieve oplossingen te bedenken.
Hoe hilarischer de oplossing hoe beter! Geschikt voor kinderen uit groep 7/8

– Het filosofische kunstproject ‘De reis door de kunst in 6 vragen‘ bestaat uit zes lessen en zes filosofische vragen. Vanuit een filosofische vraag gaan kinderen al filosoferend, spelend en creërend een kunstdiscipline onderzoeken.

Dit project heeft op twee scholen gedraaid bij 8 groepen met in totaal 48 lessen.
En is geschikt voor kinderen vanaf groep 4.

Leven er op jouw school ideeën die je wilt omzetten tot meer filosofische kunstprojecten, maar weet je niet goed hoe?
Viert de school het komende jaar bijvoorbeeld een lustrum?
Of wil je een project organiseren rondom het thema van de Kinderboekenweek?

Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.
Stuur een mail of bel: 06-48973889

logo BIKopleiding *De BIK-opleiding wordt georganiseerd door het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de AHK in samenwerking met het HKU. De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en leidt op tot het landelijk erkend certificaat Beroepskunstenaar in de klas.

Bewaren